{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

اگر a=5.3 و b= 1.2، آنگاه عبارت زیر چند است؟

    نیلوفر روشن
  بروزرسانی 2 فروردین 15:35

1 پرسش 3 پاسخ 170 امتیاز
دوره اول متوسطه هفتم ریاضی

اگر a=5.3 و b= 1.2 ، آنگاه عبارت زیر چند است ؟
2a+3b-(a*3)-(-(-(b*a)))


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   آرمیتا فرهادی
  بروزرسانی 1402/01/2

6 پرسش 31 پاسخ 583 امتیاز

به احتمال زیاد جواب اینه
ساده شده ی عبارت برابره با
10.6+3.6-15.9-6.36=-8.06

   norman ishere
  بروزرسانی 1402/01/4

0 پرسش 41 پاسخ 66 امتیاز

من به دست اوردم 4.66 ولی جواب احتمالی هست