{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

روی محیط یک دایره 51 نقطه متمایز قرار دارد. تعداد کل وترهای تشکیل شده را بدست آورید.

    مجتبی زمانی
  بروزرسانی 2 فروردین 15:44

57 پرسش 37 پاسخ 27.3K امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم ریاضی حسابان (1)

روش اول با فرمول ترکیب کلاس دهم روش دوم با فرمول مجموع جملات دنباله حسابی


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.