{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

در یک گراف با درجه رأس‌های 1، 2، 3، 4، 5، تعداد دورها با طول 3، کدام است؟

    helina maleki
  بروزرسانی 2 فروردین 15:49

5 پرسش 58 پاسخ 790 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم ریاضی ریاضیات گسسته

این سوال در مورد گراف هست که آژنگ نوید دبیر گسسته آلا حل کرده ولی تو روش حلش یکم مشکل دارم !


تصویر ضمیمه سوال: این سوال در مورد گراف هست که آژنگ نوید دبیر گسسته آلا حل کرده ولی تو روش حلش یکم مشکل دارم !
لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   حسن شهریاری
  1402/01/2

0 پرسش 90 پاسخ 220 امتیاز

شکلش چجوری میشه قابل رسم نیست انگار

   کیان نیکویی
  1402/01/7

0 پرسش 2 پاسخ 2 امتیاز

تعداد دورهای با طول 3 در یک گراف با درجه رأس‌های 1، 2، 3، 4، 5، بستگی به ساختار دقیق گراف دارد و نمی‌توان به صورت کلی پاسخ داد. به عنوان مثال، در صورتی که این گراف یک گراف کامل باشد، تعداد دورهای با طول 3 برابر با تعداد سه‌گانه‌های این گراف خواهد بود که برابر با C(5,3) = 10 است. اما در صورتی که این گراف یک گراف درختی باشد، هیچ دوری در آن وجود نخواهد داشت. بنابراین، برای پاسخ به این سوال، باید ساختار دقیق گراف مورد نظر را داشته باشیم.

   کیان نیکویی
  1402/01/7

0 پرسش 2 پاسخ 2 امتیاز

تعداد دورهای با طول 3 در یک گراف با درجه رأس‌های 1، 2، 3، 4، 5، بستگی به ساختار دقیق گراف دارد و نمی‌توان به صورت کلی پاسخ داد. به عنوان مثال، در صورتی که این گراف یک گراف کامل باشد، تعداد دورهای با طول 3 برابر با تعداد سه‌گانه‌های این گراف خواهد بود که برابر با C(5,3) = 10 است. اما در صورتی که این گراف یک گراف درختی باشد، هیچ دوری در آن وجود نخواهد داشت. بنابراین، برای پاسخ به این سوال، باید ساختار دقیق گراف مورد نظر را داشته باشیم.