{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

M چقدر باشد تا سه خط x-6y (m_3) =4 و x=2 و نیمساز ناحیهٔ اول و سوم‌ از یک نقطه هم دیگر را قطع کنند؟

    Ali Abdolahei
  بروزرسانی 28 اسفند 0:49

10 پرسش 3 پاسخ 460 امتیاز
دوره اول متوسطه نهم ریاضی

M چقدر باشد تا سه خط x+6y (m_3) =4 و x=2 و نیمساز ناحیهٔ اول و سوم‌ از یک نقطه هم دیگر را قطع کنند؟؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.