{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

در یک روستا 80 نفر فعال و 240 نفر بیکار هستند. نرخ بیکاری در این روستا چقدر است؟

    مجتبی زمانی
  بروزرسانی 28 اسفند 0:50

7 پرسش 6 پاسخ 273 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم ادبیات و علوم انسانی ریاضی و آمار (2)

سوال در مورد نرخ بیکاری می باشد
باید تعداد افراد بیکار و تعداد افراد فعال را بدانیم


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.