{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

مساحت مثلث حاصل از برخورد دو خط x-3=0 و 2x=3y روی محورهای مختصات کدام است؟

    Ali Abdolahei
  بروزرسانی 28 اسفند 0:50

11 پرسش 3 پاسخ 624 امتیاز
دوره اول متوسطه نهم ریاضی

مساحت مثلث حاصل از برخورد دو خط x+3=0 و 2x=3y روی محور های مختصات کدام است


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.