لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

دفع مواد به روش نفریدی چیست؟

   ساحل حسینی
  1 اسفند 14:38

1 پرسش 0 پاسخ 4 امتیاز
زیست شناسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

نفرید و دفع مواد به صورت نفریدی چیست؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   ɴɪᴍᴀ -
3 اسفند 10:16

0 پرسش 276 پاسخ 1706 امتیاز

در ساختار بدن بی مهرگان اندامی مشابه کلیه انسان وجود ندارد.
از این رو این موجودات برای دفع مواد زائد و تنظیم اسمزی از روش های دیگری استفاده می کنند.
یکی از این روش ها، سیستم دفع نفریدی است.
نفرید لوله ای است که از طریق منفذی مشخص به بیرون راه دارد و عمل دفع و تنظیم آب بدن جاندار را انجام می دهد.