{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

از کنار هم گذاشتن اشکال زیر چه حرفی تولید می‌شود؟

    Sherlock Holmes
  بروزرسانی 24 اسفند 17:05

1 پرسش 4 پاسخ 217 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری کنکور سراسری علوم ریاضی ریاضیات

از کنار هم گذاشتن اشکال زیر چه حرفی تولید می شود؟
E
F
H
N


تصویر ضمیمه سوال: از کنار هم گذاشتن اشکال زیر چه حرفی تولید می شود؟
E
F
H
N
لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   نرگس جوشقانی
  1402/02/18

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

سلام باید E باشه
.................................

   helina maleki
  1402/01/2

5 پرسش 58 پاسخ 790 امتیاز

F نیست ؟
...................