لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

انرژی پتانسیل فنر فشرده ای که در اسید حل میشود

   درسا سلیمیان
  30 بهمن 21:09

7 پرسش 5 پاسخ 44 امتیاز
فیزیک (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی

اگر یک فنر را به طور کامل فشرده کنیم و آن را محکم ببندیم و در اسید بیندازیم تا حل شود چه بر سر انرژی پتانسیل آن می آید؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   علی زارع
11 اسفند 3:40

0 پرسش 2 پاسخ 7 امتیاز

انرژی پتانسلی که به دلیل فشردن در فنر ایجاد شده است(انرژی پتانسیل کشسانی) به انرژی شیمیایی تبدیل میشود و باعث واکنش شیمیایی در محلول میشود

   *PARADOX* M.A
5 اسفند 15:47

5 پرسش 137 پاسخ 1196 امتیاز

تبدیل به انژی شیمیای میشه............

   عباس ابراهیمی علویجه
21 اسفند 11:05

0 پرسش 12 پاسخ 12 امتیاز

همه جای فنر استحکام یکسانی در مقابل اسیدندارد .جایی که ضعیف تر است زودتر خورده می شود وفنر در می رود وانرژی آن به انرژی درونی تبدیل می شود

   ɴɪᴍᴀ -
3 اسفند 10:12

0 پرسش 276 پاسخ 1701 امتیاز

با سلام
انرژی پتانسیل آن به انرژی شیمیایی در اسید ذخیره می شود!

   zahra sadat ghaffari
6 اسفند 10:03

3 پرسش 11 پاسخ 45 امتیاز

به انرژی شیمیایی تبدیل میشه...

   ^-^M^-^ ^-^
3 اسفند 19:17

20 پرسش 65 پاسخ 156 امتیاز

انرژی پتانسیل اون ب انرژی شیمیایی دراسید ذخیره میشع