لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

تغییرات انرژی جنبشی در حالتی که اتلاف وجود دارد

   امیرحسین زارع
  30 بهمن 17:31

1 پرسش 2 پاسخ 5 امتیاز
فیزیک (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

اگر جسمی از ارتفاع 1000متری از سطح زمین پرتاب بشه به سمت پایین و به ازای هر متر جابه جایی 10% انرژی مکانیکی اولیه اش را ازدست دهد تندی جسم وقتی میرسه به سطح زمین چنده؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   ɴɪᴍᴀ -
3 اسفند 10:11

0 پرسش 275 پاسخ 1710 امتیاز

با سلام از آنجا که گفته شده به ازای هر متر جابه جایی 10% انرژی مکانیکی اولیه اش را ازدست می دهد یعنی پس از 10متربرآیند کار ها یا همان نیرو ها 0 می شود و جسم با سرعت ثابت به حرکت خود ادامه می دهد.
حال سرعت جسم را پس از 10 متر به دست می آوریم که می شود با قانون انرژی مکانیکی
E1=E2
خب در ابتدا سرعت 0 و در انتها انرژی پتانسیل 0 است
m×0.5×v^2=10×10×m
خب سرعت می شود 10رادیکال2
پس هنگام برخورد نیز همین سرعت را دارد.