{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

بین حیوان و حساس کدام نسب اربعه برقرار است؟

    Sara nickhah
  بروزرسانی 22 اسفند 0:25

11 پرسش 21 پاسخ 806 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری دهم ادبیات و علوم انسانی منطق

سلام ، بین حیوان و حساس رابطه‌ی عموم و خصوص مطلق وجود داره؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.