{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

خمس 5 میلیارد بزرگ است یا ثلث 3 میلیارد؟

    ثنا تارقلی
  بروزرسانی 21 اسفند 14:42

1 پرسش 3 پاسخ 221 امتیاز
دبستان دوم ریاضی

سریعتر خمس 5 میلیارد بزرگ است یا ثلث 3 میلیارد


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   ملیکا شریف
  1402/03/4

1 پرسش 28 پاسخ 119 امتیاز


AVERY TS 1402/02/18
سلام وقتتون بخیر
خمس : یک پنجم
ثلث: یک سوم
خمس 5 میلیارد: میشه 5 میلیارد تقسیم بر 5 = 1 میلیارد
خمس 3 میلیارد: میشه 3 میلیارد تقسیم بر 3 = 1 میلیارد
جواب هر دو شد 1 میلیارد پس باهم برابرند.

   AVERY TS
  1402/02/18

0 پرسش 75 پاسخ 155 امتیاز

سلام
باهم برابرند
خمس : یک پنجم
ثلث: یک سوم
خمس 5 میلیارد: میشه 5 میلیارد تقسیم بر 5 = 1 میلیارد
خمس 3 میلیارد: میشه 3 میلیارد تقسیم بر 3 = 1 میلیارد
جواب هر دو شد 1 میلیارد پس باهم برابرند
بای

   AVERY TS
  1402/02/18

0 پرسش 75 پاسخ 155 امتیاز

سلام
باهم برابرند
خمس : یک پنجم
ثلث: یک سوم
خمس 5 میلیارد: میشه 5 میلیارد تقسیم بر 5 = 1 میلیارد
خمس 3 میلیارد: میشه 3 میلیارد تقسیم بر 3 = 1 میلیارد
جواب هر دو شد 1 میلیارد پس باهم برابرند
بای

   فربد فراهانی
  بروزرسانی 1402/01/24

0 پرسش 13 پاسخ 11 امتیاز

برابر هستد چون باید شما اول یک پنجم و یک سوم درک کنید بعد راحجواب پیدا میکنید

   فاطمه زراعتی
  1402/01/18

0 پرسش 26 پاسخ 146 امتیاز

سلام
هردو برابران
خمس میشه بک پنجم
ثلث هم میشه یک سوم
یک پنجم پنج میلیارد میشه یک میلیارد
یک سوم یه میلیارد هم میشه یک میلیارد
پس نتیجه میگیریم ک هردو باهم برابران

   sogandsogol mm
  1402/01/17

0 پرسش 7 پاسخ 27 امتیاز

سلام
باهم برابر میشن
کاری نداره ک فقط کافیه بدونی خمس و ثلث به چه معناست

   محمد رشیدی
  1401/12/21

0 پرسش 2 پاسخ 1 امتیاز

سلام
خب اول میایم عدد 5میلیارد رو سادش میکنیم تا راحت تر قابل فهم باشه در نظر میگریم 50 و همین کار رو با 3 میلیارد میکنیم در نظر میگیریم 30

خـــب میدونیم که خمس یعنی یک پنجم و ثلث یک سوم هستــه


حالا میایم 50 رو تقسیم بر یک پنجم و 30 تقسیم بر یک سوم میکنیم ــــــ نتیجه میگریم هر دو 10 میشوند پس
با هم برابرند


نکته☆ اگر 5 میلیارد هم تقسیم بر خمس و 3 میلیارد رو تقسیم بر ثلث کنیم باز هم برابرند

   KIMY LIA
  1401/12/21

54 پرسش 1261 پاسخ 46895 امتیاز

برابر برابر برابر برابر برابر برابر برابر برابر برابربرابر برابر برابر برابر برابر برابر برابر برابر برابربرابر برابر برابر برابر برابر برابر برابر برابر برابربرابر برابر برابر برابر برابر برابر برابر برابر برابربرابر برابر برابر برابر برابر برابر برابر برابر برابربرابر برابر برابر برابر برابر برابر برابر برابر برابربرابر برابر برابر برابر برابر برابر برابر برابر برابربرابر برابر برابر برابر برابر برابر برابر برابر برابربرابر برابر برابر برابر برابر برابر برابر برابر برابربرابر برابر برابر برابر برابر برابر برابر برابر برابربرابر برابر برابر برابر برابر برابر برابر برابر برابربرابر برابر برابر برابر برابر برابر برابر برابر برابربرابر برابر برابر برابر برابر برابر برابر برابر برابربرابر برابر برابر برابر برابر برابر برابر برابر برابر

   Golafrooz Shahri
  1401/12/21

32 پرسش 176 پاسخ 21484 امتیاز

سلام
باهم برابرند
موفق باشید.