{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

سوال زیر را اثبات کنید.

    مهی محبت
  بروزرسانی 16 اسفند 23:18

1 پرسش 0 پاسخ 36 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم ریاضی المپیاد ریاضی

سوال این است
در یک مثلث متساوی الاضلاع می خواهیم مثلث قائم الزاویه ای رسم کنیم که هر راس ان روی یک ضلع مثلث متساوی الاضلاع باشد
حالا روی مثلث متساوی الاضلاع نقطه های قرمز و ابی داریم (می دانیم که روی هر خط بی نهایت نقطه وجود دارد)
اثبات کنید که می شود مثلث قائم الزاویه ای بکشیم که همه ی راس های ان روی ضلع های مثلث متساوی الاضلاع باشد و همه ی راس هایش یک رنگ باشد یعنی یا قرمز باشد یا ابی؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.