لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

دلیل تشکیل حکومت نظامی در تهران بعد از کودتا 28 مرداد چه بود؟

   عرفان شیخ حسنی
  26 بهمن 20:20

1 پرسش 7 پاسخ 12 امتیاز
تاریخ معاصر ایران یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

دلیل تشکیل حکومت نظامی در تهران بعد از کودتا 28 مرداد


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   شمسی شعبانی
29 بهمن 12:49

111 پرسش 156 پاسخ 701 امتیاز

کودتای 28 مرداد چون برای از بین بردن و سقوط حکومت دکتر مصدق صورت گرفت، می ترسیدند که هواداران مصدق در حمایت از او دست به کاری بزنند لذا با اعلام حکومت نظامی از اینکار جلوگیری کردند ضمن اینکه دولت کودتایی به سرکوب و دستگیری هر چه بیشتر موافقان و طرفداران دکتر مصدق نیز می پرداخت.