لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

جهان فرهنگی و اجتماعی...

   محمد بدرلو
  26 بهمن 15:59

1 پرسش 0 پاسخ 7 امتیاز
جامعه شناسی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی

فردی کتابی مینویسد یا به دیگری مهر می ورزد ازکدام جهان به جهان دیگری وارد میشود؟
۱)جهان ذهنی،جهان اجتماعی
۲)جهان فرهنگی، جهان فردی
۳)جهان فردی ،جهان ذهنی
۴)جهان فرهنگی ، جهان تکوینی


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   آرزو های من تاریخ انقضاء نداره❤ A
2 اسفند 10:21

6 پرسش 157 پاسخ 669 امتیاز

از جهان فردی به جهان فرهنگی وارد می شود.

   آیدا راستی پور
1 اسفند 18:49

12 پرسش 25 پاسخ 190 امتیاز

گزینه ۱ کسی که‌کتاب مینویسه از ذهنش استفاده میکنه تاوقتی که چیزی که تو ذهنش هست رو ننوشته باشه فردی میشه.کسی که به دیگری محبت میکنه از جهان فردی که خوی مهر و محبت دارد به دیگری محبت میکند به اجتماعی وارد میشود

   شمسی شعبانی
1 اسفند 19:37

112 پرسش 157 پاسخ 707 امتیاز

از جهان فردی به جهان فرهنگی وارد می شود.

   No Name |M.S|
29 بهمن 21:39

1 پرسش 455 پاسخ 419 امتیاز

از جهان ذهنی ب جهان اجتماعی وارد شده همون گزینه یک.....