لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

آیا اطراف تارچه های ماهیچه ای را به طور کامل شبکه اندوپلاسمی پوشش داده است؟

   _Texas .
  25 بهمن 22:36

7 پرسش 22 پاسخ 60 امتیاز
زیست شناسی کنکور سراسری دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

به نظر شما اطراف تارچه های ماهیچه ای رو به طور کامل شبکه اندوپلاسمی پوشش داده؟؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   آرش زارع دوست
27 بهمن 17:54

11 پرسش 10 پاسخ 82 امتیاز

نه......................................

   عذرا عرفانی
17 اسفند 20:39

2 پرسش 9 پاسخ 24 امتیاز

تارچه ها قسمتی از سلولهای چند هسته ای ماهیچه هستند و کلا شبکه آندوپلاسمی در سلولها اطراف هسته حضور دارد و چون این یاخته ها چند هسته ای هستند.چندین شبکه آندوپلاسمی دارند که الزاما اطراف تارچه ها نیستند

   نسرین ولی نسب
27 بهمن 0:20

0 پرسش 4 پاسخ 9 امتیاز

نه اطراف هسته به صورت کامل توسط شبکه آندوپلاسمی پوشونده شده