لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

آیا کورتیزول به صورت مستقیم روی افزایش میزان گلوکز خوناب نقش دارد؟

   _Texas .
  25 بهمن 22:33

7 پرسش 22 پاسخ 60 امتیاز
زیست شناسی کنکور سراسری دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

به نظر شما کورتیزول به صورت مستقیم روی افزایش میزان گلوکز خوناب نقش داره؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   آریایی نژاد .
27 بهمن 10:42

14 پرسش 30 پاسخ 144 امتیاز

به نظرم مستقیمه یاحداقل در حد کتاب ما به صورت مستقیمه:|

   عذرا عرفانی
17 اسفند 20:46

2 پرسش 9 پاسخ 24 امتیاز

در کتاب درسی اشاره مستقیمی به این موضوع نشده است ولی هورمون کورتیزول با تجزیه پروتیین های خوناب و کاهش سیستم ایمنی بدن بر افزایش گلوکز خوناب نقش دارند