لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

آیا چرخه کربس، جزواکسایش پیرووات است؟

   آریایی نژاد .
  25 بهمن 22:29

14 پرسش 30 پاسخ 144 امتیاز
زیست شناسی (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

چرخه کربس هم جزو اکسایش پیرووات هست یا نه؟اخه تو یکی از ازمون های ازمایشی چرخه کربس رو جزوه اکسایش پیرووات حساب کرده


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   Tara .
30 بهمن 14:05

16 پرسش 118 پاسخ 764 امتیاز

نه نیست اکسایش پیرووات قبل از کربس رخ میده و فراورده حاصل از اکسایش پیرووات وارد کربس میشه (منبع قلمچی -کنکور)

   امیر حسین ارمندی
30 بهمن 11:00

0 پرسش 1 پاسخ 6 امتیاز

خیر چون وقتی که پیروات به استیل کوآنزیمAتبدیل می شود استیل کوآنزیم A که کاهش یافته وارد چرخه کربس می شود و باعث اکسایش در چرخه کربس می شود

   جلال الدین گنج خانلو
14 اسفند 14:16

0 پرسش 41 پاسخ 141 امتیاز

خیر
در این مرحله اولش پیرووات داخل سیتوپلاسم هست و آخرش استیل کوآنزیم A هست که داخل میتوکندری اتفاق میفته که میگن پل گلیکولیز