لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

دما نگاشت و کاربرد آن؟

   محدثه خدایی
  25 بهمن 12:15

1 پرسش 0 پاسخ 4 امتیاز
فیزیک (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

دما نگاشت چیست ؟ و در کجا استفاده میشود ؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   سیدمسعود حجتی
26 بهمن 10:15

3 پرسش 15 پاسخ 29 امتیاز

دمانگاشت نوعی دوربین مادون قرمز است که براساس دماهای محیط اطراف تشکیل تصویر می دهد در این تصاویر نقاط گرمتر روشن تر از نقاط سردتر دیده می شوندکیفیت تصویر دمانگاشت مانندتصاویر دوربین های معمولی نیست وقابل تشخیص هم نمی باشد.