لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

اعلامیه بالفور و شکل گیری اسرائیل

   شمسی شعبانی
  22 بهمن 23:57

112 پرسش 157 پاسخ 707 امتیاز
تاریخ (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی

چگونه با صدور اعلامیه بالفور ،زمینه برای تشکیل دولت غاصب اسرائیل فراهم شد؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   Hadi Golizade
5 اسفند 18:33

5 پرسش 6 پاسخ 82 امتیاز

با صدور اعلامیه بالفور توسط انگلستان در سال 1917
و پس از آن که سازمان ملل متحد پیشنهاد تقسیم سرزمین فلسطین به دو کشور یهودی وعربی را تصویب کرد دولت اسرائیل شکل گرفت