لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

سهمی محور y ها را در نقطه ای به عرض 3 قطع می کند رأس سهمی کدام است؟!

   سرباز گمنام
  22 بهمن 15:28

4 پرسش 0 پاسخ 19 امتیاز
ریاضی و آمار (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی

خط x=1 محور تقارن سهمی به معادله y =منفی دو x به توان دو به علاوهbx به علاوه c است .این سهمی محور y ها را در نقطه ای به عرض 3 قطع می کند.عرض سهمی کدام است؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   از دریا آموختم هر ک از حدش گذشت غرقش کنم⁦❤️⁩ A
  23 فروردین 11:50

6 پرسش 174 پاسخ 766 امتیاز

خط X=1 برابر با طول راس سهمی است پس در فرمول آن میگذاریم که b می شود 2
و چون عرض از مبدا 3 شده c نیز می شود 3
حال عرض راس سهمی می شود 4
و طول راس ان نیز می شود 1

   
  22 بهمن 19:57

1 پرسش 286 پاسخ 1753 امتیاز

با سلام خط X=1 برابر با طول راس سهمی است پس در فرمول آن میگذاریم که b می شود 2
و چون عرض از مبدا 3 شده c نیز می شود 3
حال عرض راس سهمی می شود 4
و طول راس ان نیز می شود 1

   عباس ابراهیمی علویجه
  21 اسفند 12:30

0 پرسش 16 پاسخ 15 امتیاز

تعداد زیادی سهمی وجوددارد که محور yهارا درنقطه ای به عرض3 قطع می کند پس نمی توان راس چنین سهمی را مشخص کرد