لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

تغییر کمیت و کیفیت قضیه در احکام قضایا

   شمسی شعبانی
  22 بهمن 15:17

111 پرسش 156 پاسخ 701 امتیاز
منطق دهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی

با تغییر کمیت و کیفیت یک قضیه ،می توانیم به...........آن قضیه برسیم ،
الف-تداخل
ب-تقابل
ج-تناقض
د-تضاد


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   . ALi
28 بهمن 20:12

2 پرسش 21 پاسخ 85 امتیاز

خب معلومه دیگه منم هم نظرم با دیگر بچه هااا

   صالح نوحه خوان
23 اسفند 11:20

4 پرسش 60 پاسخ 97 امتیاز

قطعا میشه گزینه ی ج یعنی تناقض
متن کتابه دیگه
چرا شما اینقدر از این سوالای تابلو مطرح می کنید
فهمیدیم معلمی

   ReHiXx Sdi
24 بهمن 12:45

12 پرسش 20 پاسخ 122 امتیاز

تناقض میشه
چون تو تناقض با کمیت و کیفیت قضایا کار داریم

   ^-^M^-^ ^-^
23 بهمن 19:31

20 پرسش 65 پاسخ 156 امتیاز

گزینه ج تناقص میشه ...........

   No Name |M.S|
22 بهمن 19:03

1 پرسش 455 پاسخ 419 امتیاز

تناقض میشه........................................................!!!!

   ghazal ❤ily
22 بهمن 18:52

3 پرسش 6 پاسخ 20 امتیاز

ج_ تناقص میشه.در تناقص هم کمیت هم کیفیت عوض میشه