لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

اهمیت اجرای اصلاحات آمریکائی در ایران

   شمسی شعبانی
  22 بهمن 13:32

111 پرسش 156 پاسخ 701 امتیاز
تاریخ معاصر ایران یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

چرا اجرای سیاست اصلاحات آمریکائی در ایران دارای اهمیت بود؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.