لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

ضمایر پیوسته در نقش مضاف الیه

   Tara .
  20 بهمن 22:14

16 پرسش 117 پاسخ 768 امتیاز
فارسی (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

کدام گزینه نادرست است؟
ای منتظر مرغ غمین در اشیانه // من گل به دستت میدهم من اب و دانه
میکارمت در چشم ها گل نقش امید // میبارمت بر دیده ها باران خورشید
1) ضمایر پیوسته همگی در نقش مضاف الیه به کار رفته اند.
صورت سوال این گزینه رو درست گرفته ولی من فکر میکنم غلطه میشه بگید چرا درسته؟!


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   No Sense
  21 بهمن 15:24

55 پرسش 422 پاسخ 3273 امتیاز

سلام
فکر کنم در بیت دوم جابه جایی یا جهش ضمیر اتفاق افتاده
در چشم هایت گل نقش امید میکارم
بر دیده هایت باران خورشید میبارم
اگه ضمیرها رو جابه جا کنیم انوقت میشه بگیم در نقش مضاف الیه هستن

4

گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری