تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

دو خط متقارن نسبت به نیمساز ربع اول

   یونس نعمتی
  20 بهمن 16:20

1 پرسش 0 پاسخ 7 امتیاز
حسابان (1) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی

ممنون می شم سوال زیر را حل کنید.
۱- اگر دو خط به معادلات 2x-3y=b , ax+by=8 نسبت به نیمساز ربع اول متقارن باشند a-b را به دست آورید.


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   F H
24 اردیبهشت 9:55

0 پرسش 3 پاسخ 18 امتیاز

سلام
وقتی نسبت به نیمساز ربع اول قرینه اند یعنی یکی از معادلات وارون دیگریست.
پس اگر جای xوyدر معادله سمت چپ را عوض کنیم (2y-3x=b) به معادله راستی میرسیم.
دومعادله برابر داریم پس ضریب xوyو عرض از مبدا در انها باید برابر باشه که نتیجه میگیریم: b=۸ عرض از مبدا.
پس معادلات میشن : 2y-3x=8
و 8y ax=8
ضریب yدر معادله پایینی چهار برابر بالاییه پس ضریب xهم باید همین طور باشه تا ساده شده معادلات باهم برابر شوند یعنی : a=-12
امیدوارم متوجه شده باشید اگر جاییش نامفهومه، توضیح بدم.