{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

گیرنده‌های هورمون انسولین کدام هستند؟

    علی رحمانی
  بروزرسانی 17 بهمن 19:52

18 پرسش 8 پاسخ 7593 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی زیست شناسی (2)

یاخته های کبدی از جمله گیرنده های هورمون انسولین هستند. چه گیرنده های دیگری برای این هورمون وجود دارد ؟
آیا می‌توانیم بگوییم که مثل هورمون های تیروئیدی همه‌ی باخته های بدن گیرنده ی هورمون انسولین هستند ؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   ehsan gh
  1401/11/18

0 پرسش 3 پاسخ 28 امتیاز

قید همه یاخته ها برا تیروئیدی درستع ولی برا انسولین قیده اغلب یاخته های بدن .
اگه جدول هورمون های ف 4 رو نداری خاستی بیا برات بفرسم خیلی خلاصه و خوبه و راحت تر مفهوم این فصلو میفهیی

   کهیار یوسفی
  1401/11/19

0 پرسش 129 پاسخ 449 امتیاز

دوست عزیز پاسخ به این سوال کمی دشوار است بطور کلی انسولین دارای طیف بسیار وسیعی از اعمال است و تقریبا! بسیاری از یاخته های بدن گیرندهٔ هورمون انسولین را دارا می باشند و انسولین بر روی آنها اثر می گذارد برای مثال فرایند رشد عمومی بدن بدون همکاری و اثر دو هورمون رشد و انسولین ممکن نیست! اما اگر بحث در محدودهٔ قند خون و گلوکز و نحوه ورود آن به یاخته های بدن در نظر گرفته شود می توان گفت:
تنظیم گلوکز خون توسط دو هورمون اصلی انسولین و گلوکاگون و هورمون های یددار تیروئیدی، اپی نفرین و نوراپی نفرین و کورتیزول انجام می گیرد این هورمون ها با افزایش و کاهش سه فرایند تولید، مصرف و جذب و ذخیرهٔ گلوکز در یاخته های بدن می توانند مقدار قند خون را درحد متعادل نگه دارند
الف) یاخته هدف انسولین برای تنظیم قند خون بیشتر یاخته های بدن است مثلا مغز و کبد نیازی به اجازهٔ انسولین برای دریافت گلوکز ندارند(فاقد گیرنده انسولینی مؤثر بر انتقال قند خون هستند اما انسولین گیرندهٔ دیگری در کبد دارد که موجب کاهش غلظت گلوکز سیتوپلاسم یاخته های کبدی شده در نتیجه گلوکز بیشتری وارد کبد می شود از طرفی دیگر انسولین با تنظیم مقدار قند پلاسمای خون موجب انتشار تسهیل شدهٔ کافی گلوکز به مغز می شود) بطور کلی بافت های هدف اصلی انسولین کبد، ماهیچه های اسکلتی، بافت چربی، قلب و عضله صاف هستند
ب) یاخته هدف گلوکاگون بیشتر یاخته های بدن است مثلا ماهیچهٔ اسکلتی فاقد گیرنده گلوکاگون می باشد
ج) یاختۀ هدف هورمون های یددار یا تیروئیدی، از آنجایی که این هورمون بر تجزیۀ گلوکز در میتوکندری اثر می گذارد پس همهٔ یاخته های بدن، یاختۀ هدف این هورمون ها هستند
د) یاختۀ هدف اپی نفرین و نوراپی نفرین: تقریبا تمامی یاخته های بدن بخصوص قلب، شش و کلیه یاخته هدف آنها می باشند
و) یاختۀ هدف کورتیزول: بسیاری از یاخته های بدن یاخته هدف آنها می باشند برای مثال در تنظیم میزان گلوکز دریافتی توسط مغز و قلب بی اثر هستند
► لطفا برای درک عمیق تر مفاهیم فصل مورد نظر، به درسنامهٔ اینجانب در گاما مراجعه فرمایید◄