{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

چرا رشته‌های مستقر در سارکومر نمیتونن در تماس مستقیم با غشا و میتکنوندری و هسته سلول باشند؟

    نیلوفر غلامی
  بروزرسانی 17 بهمن 19:54

12 پرسش 2 پاسخ 786 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی زیست شناسی (2)

در یک سلول ماهیچه ذوزنقه ای انسان هر رشته مستقر در سارکومر...... ممکن است در تماس مستقیم با .......قرار بگیرد
1) بخش میانی -غشای سلول
2)دو انتهای- یون های کلسیم
3)بخش میانی -میتوکندری ها
4)دو انتهای -هسته ها


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   کهیار یوسفی
  1401/11/19

0 پرسش 129 پاسخ 449 امتیاز

دوست عزیز باید طراح این سوال بی مایع و خارج از محدودهٔ کتاب پاسخ دهد! منظور از تماس چیست منظور به هم مالیده شدن اجزای سارکومر و غشای بیرونی میتوکندری است!!!!!!؟ یا به هم متصل شدن!!!!!؟ در الترا استراکچر یک سلول مفاهیم به صورتی که طراح تصور کرده است نمی باشد!!! در کل داخل یاخته را فضایی بزرگ در نظر بگیرید که اندامک ها در آن با فاصله ای مشخص از یکدیگر بصورت معلق قرار گرفته اند و از طریق داربست هایی ثابت شده اند
در اطراف هسته شبکه آندوپلاسمی خشن قرار دارد که در اتصال با آن است بنابراین امکان تماس با هسته توسط اجزای دیگر وجود ندارد در رابطه با غشا هم در این نوع یاخته ها غشا در اتصال با شبکه آندوپلاسمی صاف است که به مانند یک توری محیط یاخته را در بر می گیرد و در اطراف سارکومرها نفوذ می کند بنابراین این مورد هم ممکن نیست در رابطه با میتوکندری هم هیچ گونه اتصال یا پیوندی بین میتوکندری با سارکومر وجود ندارد
► لطفا برای درک عمیق تر مفاهیم فصل مورد نظر، به درسنامهٔ اینجانب در گاما مراجعه فرمایید◄