لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

مثال برای جدول صدق و کذب تداخل

   ghazal ❤ily
  18 بهمن 17:59

3 پرسش 6 پاسخ 20 امتیاز
منطق دهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی

میشه لطفا چند تا مثال بزنین که:
سالبه کلیه کاذب باشه ولی بعد بشه سالبه جزئی کاذب:مثل هیچ انسانی حیوان نیست_بعضی از انسان ها حیوان نیستند.


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   صالح نوحه خوان
23 اسفند 11:25

3 پرسش 59 پاسخ 96 امتیاز

پاسخ دوستان اشتباه بوده است.
در این قضایا باید از عموم وخصوص مطلق استفاده کرد.
هیچ خونی قرمز نیست _ بعضی خون ها قرمز نیستند.

1  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   زاده اتش kh
20 بهمن 20:52

1 پرسش 11 پاسخ 71 امتیاز

هیچ الف ب نیست.
بعضی الف ب نیست.
هیچ مدادی قرمز نیست.....
بعضی مداد ها قرمز نیستند

   شمسی شعبانی
22 بهمن 15:08

111 پرسش 156 پاسخ 701 امتیاز

هیچ اسبی سیاه نیست
بعضی از اسب ها سیاه نیستند
و
هیچ فلزی هادی الکتریسیته نیست
بعضی از فلزات هادی الکتریسیته نیستند