{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

صفحات بینابینی در ماهیچه قلب از چه نوع بافتی هستند؟

    کاربر گاما
  بروزرسانی 16 بهمن 23:07

3 پرسش 2 پاسخ 369 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی زیست شناسی (2)

سلام . صفحات بینابینی در ماهیچه قلب از چه نوع بافتی هستند؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.