{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

اکسیژن برای انتشار از حبابک به درون گلبول قرمز از کند لایه غشای فسفولیپیدی باید بگذرد؟

    کیمیا شجاع تنگستانی
  بروزرسانی 14 بهمن 22:55

1 پرسش 0 پاسخ 49 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری دهم علوم تجربی زیست شناسی (1)

اکسیژن برای انتشار از حبابک به درون گلبول قرمز از کند لایه غشای فسفولیپیدی باید بگذرد؟؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.