{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

می‌دانیم x عددی 2 رقمی و x-7 و x-8 به ترتیب بر 7 و 8 بخش پذیرند x چه عددی است؟

    الیسا عباسی
  بروزرسانی 9 بهمن 11:30

1 پرسش 1 پاسخ 15 امتیاز
دوره اول متوسطه هفتم ریاضی

سوال 9 صفحه 77 تکمیلی ریاضی هفتم فصل 5


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   الیسا عباسی
  1401/11/9

1 پرسش 1 پاسخ 15 امتیاز
پاسخ انتخاب شده

ک .م.م 2 عدد را پیدا میکنم
فرمول ک.م‌.م میشه مشترک × غیر مشترک a × غیر مشترک b
میشه مشترک که 1
غیر مشترک a میشه 7
غیر مشترک b میشه 2×2×2
چون داریم ک .م.م 7 و 8 رو پیدا میکنیم
بعدا جای گذاری میکنیم
2×2×2×7×1
میشه 56
اینم جواب