{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

کدام یک نوعی سوسپانسیون است؟

    ali shokouhmand
  بروزرسانی 9 بهمن 11:34

2 پرسش 0 پاسخ 87 امتیاز
دوره اول متوسطه هشتم علوم تجربی

کدام یک نوعی سوسپانسیون است
الف-نوشابه
ب-الکل صنعتی
پ-شربت پنی سیلین
ت-شیر گاو


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   TUKA ii
  1401/11/10

2 پرسش 81 پاسخ 650 امتیاز

حاجی قشنگ چشمک میندازه خو هر مخلوطی که ذرات جامدش به طور معلق در مایع پراکنده باشه تعلیقه یا سوسپانسیون تعریف میشه با این معنی جواب شربت پنی سیلین

   بهار کرمی
  1401/12/24

0 پرسش 3 پاسخ -1 امتیاز

گزینه پ
چون بقیه یا خالص هستند یا ذرات جامد ندارند

   Neymar Jouniour
  1401/11/20

0 پرسش 13 پاسخ 113 امتیاز

شربت پنی سیلین چون بعد از مدتی تهنشین می شود

   kameliya aa
  1401/11/9

1 پرسش 111 پاسخ 1138 امتیاز

سلام
گزینه پ به خاطر اینکه ذرات جامد در مایع معلقه
موفق بشی^^

   گل ۰۳
  1401/11/9

2 پرسش 260 پاسخ 1550 امتیاز

شربت پنی سیلین..........‌......