لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

چرا به زبان فارسی نو فارسی دری گفته می‌شود؟

   Zahea Amiri
  15 بهمن 21:39

2 پرسش 0 پاسخ 9 امتیاز
علوم و فنون ادبی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی

برای پاسخ به این سوال چه توصیحاتی لازم می باشد ؟
( چرا به زبان فارسی نو فارسی دری گفته می شود ؟؟ )


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   محمد مهدی محمدی
25 اسفند 13:13

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

چون زبان دری زبان دباریاوزبان محاوره ومکاته به ی ساسانیان بوده است

   صالح نوحه خوان
23 اسفند 11:02

4 پرسش 58 پاسخ 100 امتیاز

سلام
چون فارسی دری زبان منصوب به دربار ساسانی است

   سجاد داوری
11 اسفند 8:34

2 پرسش 26 پاسخ 34 امتیاز

دری منصوب به در به معنی دربار است و چون زبان رسمیدرباریان ساسانیان بوده به ان دری هممی گفتند.

   . ALi
16 بهمن 14:43

2 پرسش 21 پاسخ 80 امتیاز

چون زبان دربار ساسانیان بوده زبان مکاتبه و محاوره ساسانی هم محسوب میشود