لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

اصول کلی امامان در مبارزه با حاکمان

   از دریا آموختم هر ک از حدش گذشت غرقش کنم⁦❤️⁩ A
  14 بهمن 21:47

6 پرسش 173 پاسخ 760 امتیاز
دین و زندگی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی

معرفی خویش به عنوان امام بر حق جز کدام قلمرو امامت است؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   mAhOoR mels
  17 بهمن 13:41

1 پرسش 453 پاسخ 424 امتیاز

مال ولایت ظاهری هس.....شامل 3ویزگی هس 1عدم تایید حاکمان2معرفی خویش ب عنوان امام برحق....3انتخاب شیوه مناسب مبارزه.....

1

گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   فاطمه راستی پور
  1 اسفند 18:55

21 پرسش 31 پاسخ 269 امتیاز

مجاهدت در راستای ولایت ظاهری یعنی حکومت عدل

   arnvz Kyhni
  18 بهمن 13:48

8 پرسش 29 پاسخ 202 امتیاز

سلام
بعد از پیامبر ۲ قلمرو هنوز پا برجاست یکی تعلیم و تبیین بود یکی ولایت ظاهری درسته ؟
خوب طبق کتاب تعلیم و تبیینو توضیح داده بود و نتیجشم اعلام کرد بعدش تیتر ولایت ظاهری زده که شامل سه ویژگی که دوستمون گفتن هستش و یکی از ویژگی هاشم معرفی خویش به عنوان امام بر حقه . پس میشه جزو ولایت ظاهری . .....