لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

اصول کلی امامان در مبارزه با حاکمان

   آرزو های من تاریخ انقضاء نداره❤ A
  14 بهمن 21:47

6 پرسش 155 پاسخ 657 امتیاز
دین و زندگی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی

معرفی خویش به عنوان امام بر حق جز کدام قلمرو امامت است؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   No Name |M.S|
17 بهمن 13:41

1 پرسش 455 پاسخ 419 امتیاز

مال ولایت ظاهری هس.....شامل 3ویزگی هس 1عدم تایید حاکمان2معرفی خویش ب عنوان امام برحق....3انتخاب شیوه مناسب مبارزه.....

1  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   آیدا راستی پور
1 اسفند 18:55

12 پرسش 25 پاسخ 195 امتیاز

مجاهدت در راستای ولایت ظاهری یعنی حکومت عدل

   Dina .....
18 بهمن 13:48

4 پرسش 16 پاسخ 110 امتیاز

سلام
بعد از پیامبر ۲ قلمرو هنوز پا برجاست یکی تعلیم و تبیین بود یکی ولایت ظاهری درسته ؟
خوب طبق کتاب تعلیم و تبیینو توضیح داده بود و نتیجشم اعلام کرد بعدش تیتر ولایت ظاهری زده که شامل سه ویژگی که دوستمون گفتن هستش و یکی از ویژگی هاشم معرفی خویش به عنوان امام بر حقه . پس میشه جزو ولایت ظاهری . .....