لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

یکای اندازه گیری نیرو در دستگاه اندازه گیری CGS ، دین (dyn) است . هر دین معادل چند نیوتون است ؟

   سیدمسعود حجتی
  12 بهمن 21:15

3 پرسش 15 پاسخ 29 امتیاز
فیزیک (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی

و به همین صورت یکای اندازه گیری نیرو در دستگاه مهندسی بریتانیایی معادل چند نیوتون است ؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   *PARADOX* M.A
13 بهمن 22:55

5 پرسش 137 پاسخ 1196 امتیاز

سلام
هر دین معادل 5-^10 نیوتن است
و هر نیوتن معاد 5^10 نیوتن هستش
bestwishes