لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

علوم تکمیلی: سطوح سازماندهی سلولی

   ارمین شیخی
  4 بهمن 22:15

11 پرسش 18 پاسخ 73 امتیاز
علوم تجربی هفتم دوره اول متوسطه

به لطف شیمی دانان، می دانیم که تمام موجودات مادی شناخته شده در جهان، از اتم و مولکول ساخته شده‌اند. از طرف دیگر، می دانیم که موجودات زنده، جزو موجودات مادی‌اند و در متن کتاب هم خواندیم که سلول، واحد ساختار و عمل در موجودات زنده است.

چگونه می‌توانید توضیح دهید که به راستی، این دو جمله به ظاهر ناسازگار، با هم آشتی پذیرند و در واقع دو روی یک سکه را به ما نشان می‌دهند؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   HAILY !
6 بهمن 13:32

40 پرسش 328 پاسخ 2501 امتیاز

مراحل سازمان یابی سلولی
اتم ها
مولکول های کوچک
مولکول های زیستی
اندامک ها
سلول
نتیجه میگریم موجودات زنده نوعی موجود مادی هستند اما هر موجود مادی زنده نیست