لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

مسئله: چه کسری از زمین خالی می‌ماند؟

   دختر کوچولو 4552222
  4 بهمن 21:02

2 پرسش 33 پاسخ 83 امتیاز
ریاضی ششم دبستان

علی یک سوم زمین خود را گندم و سه چهارم باقی مانده زمین را سبزی کاشت اگر نصف باقیمانده زمین را گل بکارد چه کسری از زمین خالی می ماند؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   دختر کوچولو 4552222
11 بهمن 20:28

2 پرسش 33 پاسخ 83 امتیاز

ممنون اازتوننننننننننننننن

   ♡T.A.G.M.F♡ .
6 بهمن 18:55

28 پرسش 56 پاسخ 320 امتیاز

خوب نسترن جون یک دوازدهم باقی می ماند.

   ایلیا نریمان
6 بهمن 18:11

0 پرسش 48 پاسخ 98 امتیاز

یک دوازدهم............................

   ❤️Sana Heydari
6 بهمن 15:44

15 پرسش 64 پاسخ 121 امتیاز

یک دوازدهم یا
۱

۱۲..........