لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

ارتباط بین مفهوم سطح به حجم و چین خوردگی روده

   ارمین شیخی
  4 بهمن 16:20

11 پرسش 18 پاسخ 73 امتیاز
علوم تجربی هفتم دوره اول متوسطه

آیا می توانید بین مفهوم سطح به حجم وچین خوردگی های روده ارتباط برقرار کنید؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   M.J A
5 بهمن 20:01

2 پرسش 18 پاسخ 107 امتیاز

سلام دوست عزیزم...
هر چقدر نسبت سطح به حجم در روده بیشتر باشد ، سطح روده بیشترمی شود پس جذب هم بیشتر می شود ...
چین خوردگی هم به این دلیله که روده جمع شود و درون شکم جاگیرد و غذا هم میتواند زمان بیشتری درون روده سپری کند و عمل جذب بیشتر صورت گیرد.
موفق و پیروز باشی...

   HAILY !
4 بهمن 18:58

40 پرسش 328 پاسخ 2496 امتیاز

سلام
هرچه نسبت سطح به حجم بیشتر باشد کارایی سلول افزایش می یابد
چین خوردگی های روده باعث افزایش سطح ودر نتیجه افزایش جذب می شود و کارایی افزایش می یابد
در سلول های کوچکتر نسبت سطح به حجم از سلول های بزرگتر بیشتر است.
(کتاب تکمیلی علوم سمپاد صفحه ۸۸ همشو توضیح داده )

   نگین سلمانپور
2 اسفند 20:31

2 پرسش 21 پاسخ 28 امتیاز

چین خوردگی ها پرز ها و ریز پرز ها باعث افزایش حجم میشوند همچنین برای اینکه اندام ها و سلول ها بتوانند نیاز های خود را برقرار کنند باید نسبت سطح آنها به حجمشان کمتر باشد

   m y
4 بهمن 17:52

0 پرسش 212 پاسخ 99 امتیاز

روده های ما بسیار طول بزرگی دارند و برای جا شدن در بدن ما به صورت چین خورده هستند