لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

تعلیم و تفسیر قرآن کریم در تقابل با کدام چالش های عصر ائمه است؟

   گرون باش صدای پول خورد نده ....
  3 بهمن 21:47

6 پرسش 150 پاسخ 637 امتیاز
دین و زندگی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی

تعلیم و تفسیر قرآن کریم در تقابل با کدام چالش های عصر ائمه است؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   محکم باش... (M.S)
6 بهمن 20:48

1 پرسش 449 پاسخ 408 امتیاز

خوب امروز ب دستم اومد ک با کدوم چالش هاست....
این ک برخی از تفسیرایی ک در زمان خلفای نخستین بود جعلی بود و برای جلوگیری از زیاد شدن احادیث و تفاسیر جعلی در زمان امامان این اقدام صورت گرفت....
موفق باشی...

2  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   صالح نوحه خوان
10 بهمن 16:05

2 پرسش 47 پاسخ 87 امتیاز

تحریف در معارف اسلام و مفاهیم قرآن و جعل احادیث.

   علی باهری
6 اسفند 17:11

0 پرسش 14 پاسخ 34 امتیاز

ممنوعیت نوشتن احادیث (دام آموزشی دارد و با چالش تحریف اشتباه گرفته نشود)