لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

مفهموم بیت: آفرینش همه تنبیه خداوند دل است // دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار

   امیرحسین منصوری زاده
  3 بهمن 17:29

2 پرسش 7 پاسخ 31 امتیاز
فارسی و نگارش نهم دوره اول متوسطه

مفهوم بیت زیر را بگویید:
آفرینش همه تنبیه خداوند دل است دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   Ahmad Habibi
3 بهمن 20:11

41 پرسش 303 پاسخ 532 امتیاز

تمام پدیده های آفرینش برای آگاه ساختن انسان خداشناس است و کسی که با دیدن این همه پدیده به وجود خداوند اعتراف نمی کند،ذوق و احساسی ندارد.
آرایه ها:تکرار کلمه دل،ندارد/خداوند دل به معنای صاحب دل/واج آرایی حرف د/که در مصراع دوم به معنای کسی که و ضمیر مبهم است/آفرینش=مشتق

-4  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   Ali Hamidi _____تاقهرمانی وقت کمه
5 اسفند 23:41

0 پرسش 51 پاسخ 226 امتیاز

جهان هستی برای آگاه کردن انسان است و اگر کسی با این همه زیبایی خدارا انکار کند انسان بی احساسی است

   mahan ***با خدا باش پادشاهی کن***
23 بهمن 13:45

22 پرسش 645 پاسخ 4537 امتیاز

سلام!
یعنی کل آفرینش برای آگاه کردن انسان صاحب دل از وجود خداوند آفریده شده اند کسی که با دیدن این همه آفریده های خداوند به وجود او اعتراف نمی کند در واقع صاحب ذوق و معرفت نیست
آرایه ادبی:تکرار(دل و ندارد)

   Mohammad Rf
10 بهمن 12:42

2 پرسش 124 پاسخ 274 امتیاز

تمام افرینش برای اگاه کردن انسان صاحب دل است و کسی که خدا را باور ندارد بیدل و پست است

   (: !god♥ help me in need♥
4 بهمن 16:18

6 پرسش 50 پاسخ 58 امتیاز

سلام دوست عزیز
همه پدیده ها جهان برای آگاهی انسان عارف(خداشناس)است وکسی که به وجود خداوند اعتراف نکند وبه او ایمان نیاورد احساس وعاطفه ندارد.


موفق باشید

   ehteram hakkari *** من موفق میشم نه فورا ولی حتما***
3 بهمن 18:38

64 پرسش 617 پاسخ 4639 امتیاز

سلام
یعنی:
این جهان افرینش سراسر باعث هوشیاری صاحب دلان است . ان کسی که به وجود خداونداقرار کند هیچ دلی هم ندارد

توش ارایه تکرار هم وجود داره : دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار

   امیر حسین طاهری
4 بهمن 12:54

0 پرسش 10 پاسخ -2 امتیاز

همه آفریده های خداوند برای آگاهی دادن به انسان های صاحب دل و آگاه است و کسی که وجود خدا را قبول ندارد صاحب دل نیست

   Fatimaaa*** من با تنهاییم میپرم اینطوری خیلی شیکترم ***(:
3 بهمن 19:02

9 پرسش 103 پاسخ 312 امتیاز

مفهوم :
یعنی همه ی آفرینش برای آگاهی بخشیدن به انسان های عارف و خداشناس است و کسی که به وجود خداوند معترف نباشد فردی بی احساس است

   HAILY !
3 بهمن 18:49

40 پرسش 328 پاسخ 2501 امتیاز

سلام
یعنی پدیده های آفرینش همه برای آگاه کردن انسان های عارف و صاحبدل می باشند کسی که
وجود خداوند را انکار میکند و به قدرت و یگانگی او اقرار نمیکند ذوق و احساسی ندارد

   فرزان حبیبی
4 بهمن 11:34

0 پرسش 6 پاسخ 2 امتیاز

یعنی :تمام آفرینش و پدیده ها برای آگاه کردن انسان و دل اوست و کسی که وجود خداوند را باور ندارد دل ندارد(زنده نیست)

   رضا ایماندوست
3 بهمن 19:21

4 پرسش 294 پاسخ 1238 امتیاز

مفهوم : تمام پدیده های آفرینش برای آگاه کردن (هوشیار کردن) انسان های عارف (خدا شناس) است و اگر کسی وجود خدا را انکار کند و به خداوند ایمان نیاورد ، ذوق و احساسی ندارد.‌
تنبیه : مجازات ، گوشمالی
تنبیه ( در این بیت ) : آگاه کردن ، هوشیار کردن ، بیدار کردن ‌
اقرار : ابراز ، اعتراف
اقرار ( در این بیت ) : وجود خدا را انکار کردن
آرایه ( در این بیت ) : آرایه تکرار