لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

یک فام تن و یک کروماتین چه تفاوت هایی دارند؟

   Soheil Ahmadi
  3 بهمن 17:21

20 پرسش 71 پاسخ 158 امتیاز
زیست شناسی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

یک فام تن و یک کروماتین چه تفاوت هایی دارند؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   فاطمه آموزگار
17 بهمن 22:39

12 پرسش 52 پاسخ 236 امتیاز

DNAتقریبا دو دور،دورِهشت هیستون میچرخد که به هیستون ها و DNA دوره هیستون کروماتین میگویند حالا وقتی این کروماتین خیلی فشرده شود تبدیل به کروموزوم های تک کروماتیدی و سپس تبدیل به کروموزوم های دو کروماتیدی میشود.

   عرفان شیخ حسنی
4 بهمن 7:25

1 پرسش 7 پاسخ 12 امتیاز

رشته های به هم ریخته=کروماتین

   هیس (من بهترینم)
3 بهمن 23:04

0 پرسش 75 پاسخ 230 امتیاز

کروموزوم در حال تقسیم مساوی کروموزوم البته چون کشیده می شمود

   هیس (من بهترینم)
3 بهمن 23:02

0 پرسش 75 پاسخ 230 امتیاز

کتاب سال هشتم درس هشت کامل توضیح داده حدود دو صفحه

   آریایی نژاد .
3 بهمن 22:39

11 پرسش 23 پاسخ 97 امتیاز

وقتی هسته در حالت تقسیم نیست ماده وراثتی (کرومزوم یا همون فام تن) به شکل کروماتین درمیاد در اصل ماهیتشون یکیه فقط کروماتین یکم بیشتر پیچ و تاب خورده که تو سال دوازدهم می فهمیم این پیچ خوردگی بیشتر برای اینه که سلول نیازی به همانند سازی نداره و توی زمان تقسیم این پبچ خوردگی کم میشه اوکی؟