لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

مجموعه را به زبان ریاضی بنویسید

   سینا عباس زاده
  3 بهمن 16:59

1 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز
ریاضی نهم دوره اول متوسطه

مجموعه رو به رو را به زبان ریاضی بنویسید.

{....،۱،۱۲۱،۱۲۳۲۱،۱۲۳۴۳۲۱،۱۲۳۴۵۴۳۲۱،۱۲۳۴۵۶۵۴۳۲۱}


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   رضا سلطانی
4 بهمن 1:56

0 پرسش 36 پاسخ 27 امتیاز

xعضو اعداد حسابی به شرطی که yبرابر باشه با ۱۱ به توان x
شرمنده نمیشه اینجا ریاضی تایپ کنم.امیدوارم متوجه شده باشین

   هیس (من بهترینم)
3 بهمن 22:59

0 پرسش 75 پاسخ 230 امتیاز

همه مضرب یازده اند11ضرب11و.....

   علی سیاح
3 بهمن 18:55

0 پرسش 3 پاسخ -4 امتیاز

10محححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححح