لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

دلیل تفاوت اندازه ی قطره های آب در بهار و زمستان چیست؟

   محمدرضا میرزایی
  3 بهمن 11:33

1 پرسش 0 پاسخ 5 امتیاز
فیزیک (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

چرا اندازه ی قطره های باران در زمستان و بهار با هم فرق میکند؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   Nima /:
3 بهمن 14:20

0 پرسش 260 پاسخ 1700 امتیاز

با سلام در یک فعالیت کتاب فیزیک اشاره شده بود که هر چه دما بیشتر شود نیروی بین مولکولی کاهش می یابد و هرچه دماکمتر شود این نیرو افزایش می‌یابد حال عامل نیروی کشش سطحی که همین نیروی بین مولکولی است در زمستان به دلیل کاهش دما افزایش می یابد و قطره آب میل بیشتری به کمینه کردن مساحت خود دارد و کوچکتر می شود در بهار این پدیده عکس آن در زمستان است که با افزایش دما نیروی کشش سطحی کم می شود و قطره آب نسبت به همین قطره در زمستان بزرگتر است .

3  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   غرورم امپراطوری کبیر است که برای هیچ کس سقوط نخواهد کرد
4 بهمن 12:06

12 پرسش 87 پاسخ 133 امتیاز

با نظر آقای نیما موافقم .درواقع جواب درست همینه

   Behrad Zahedi
3 بهمن 17:09

1 پرسش 6 پاسخ 33 امتیاز

چون در بهار هوا گرم تر است فاصله ذرات بیشتر می شود و در فصل زمستان فاصله کمتری دارن پس چگالی آب در زمستان بیشتر است

   زیادی خوبی کردنم تهش داستانه MA
4 بهمن 10:57

5 پرسش 55 پاسخ 81 امتیاز

به دلیل اختلاف دما دما در بهار و زمستان و در نتیجه اختلاف در نیروی هم چسبی ببین مولکول های اب