لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

واکنش آب اکسیژنه با پودر دی اکسید منگنز

   ... ....
  2 بهمن 21:24

4 پرسش 7 پاسخ 51 امتیاز
علوم تجربی هشتم دوره اول متوسطه

در ارلن شماره یک مقداری آب اکسیژنه و در شماره ۲ مقداری هیدروکلریک اسید میریزیم اولی که پودر دی اکسید منگنز به دوم کمی پوسته آهکی تخم مرغ اضافه میکنیم از هردو ظرف حباب های گاز متصاعد می شود هر یک از این گازها چه تاثیری بر شناساگر معرفی شده می گذرد؟
الف) گاز الن کاغذ پی اچ مرطوب را قرمز رنگ می کند و گاز ارلن دو کاغذ ph مرطوب را آبی رنگ میکند
ب) گاز ارلن یک کاغذ پیام مرطوب را آبی رنگ می کند اما گاز ارلن دو چوب شعله ور را خاموش می سازد
ج) هر دو گاز کاغذ پی اچ و مرطوب را به گونه‌ای تغییر می‌دهند که از ۷ به بالا نشان دهد
د) گاز ارلن یک زغال نیمه افروخته را شعله ور اما گاز ارلن دو سال نیم فروخته را خاموش می کند


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   هیس (من بهترینم)
3 بهمن 14:55

0 پرسش 75 پاسخ 230 امتیاز

باعت میشه رود تر واکنش تجزیه آب اکسیژنه انجام بشه ظرف دوم کربن دی اکسید ظرف اول اکسیژن

   مصیب هاشم پور
3 بهمن 13:33

42 پرسش 373 پاسخ 1088 امتیاز

جواب گزینه 4 میشه
در ارلن شماره 1 گاز اکسیژن تولید میشه و در ارلن شماره 2 گاز کربن دی اکسید تولید می شود.