لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

درصدهای کنکور هنر برای قبولی در رشته ی مرمت بناهای تاریخی دانشگاه هنر شیراز

   پانیذ ماه اورپور
  2 بهمن 17:11

4 پرسش 8 پاسخ 45 امتیاز
مشاوره تحصیلی دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی

سلام کسی می دونه که اگه بخوای رشته ی مرمت بناهای تاریخی دانشگاه هنر شیراز بیاری باید درصدهات حدودی چقدر باشه؟؟!


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   ایلیا نریمان
  5 بهمن 16:02

6 پرسش 201 پاسخ 826 امتیاز

خودتو مسخره نکردی برای مثال همه رو منفی 10 بزنی دانشگاه گاو اباد در اشغال اباد میاری