لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

خواص و مضرات نمک طعام

   تا زمانی که بهتر فکر نکنید... هیچ چیز بهتر نخواهد شد؟!
  29 دی 21:33

4 پرسش 1 پاسخ 23 امتیاز
علوم تجربی هشتم دوره اول متوسطه

نمک از چه موادی ساخته شده است؟
در بدن نمک چه خاصیت ها و مضراتی دارد نام ببرید؟
چگونه نمک درست می شود؟
فرمول های شیمیایی آن چیست؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   هیس (من بهترینم)
  3 بهمن 16:39

0 پرسش 75 پاسخ 215 امتیاز

زیادش باعث فشار خون می شود اما متعادلش باعث ساخته شدن بعضی چبز ها می شود واما کمش بیماری زا است

   Acumen ِِ
  30 دی 15:04

56 پرسش 457 پاسخ 3596 امتیاز

به طور کلی به جامد های یونی نمک گفته میشه در صورتی که آنیون آنها O دو بار منفی
یا OH یکبار منفی نباشه . مثل نمک پتاسیم کلریدKCl.نمک منیزیم نیتریدMg3N2
اما بدن به نمک خوراکی یا همون سدیم کلرید NaCl نیاز داره چون به یون سدیم برای برقراری و انتقال پیام عصبی نیاز داره
البته یه حدی داره چون مصرف زیادش باعث فشارخون و... میشه