لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

محکم کاری در هنگام قطع مدار

   علیرضا محمودی فرد
  28 دی 23:36

113 پرسش 687 پاسخ 4833 امتیاز
برق کار صنعتی درجه 2 یازدهم دوره دوم متوسطه- کاردانش برق صنعتی


در صورتی که نیاز به محکم کاری بیشتری باشد، بجا یا در کنار شستی استپ، برای قطع مدار از چه چیزی میتوان استفاده کرد؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.