لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

محکم کاری در هنگام قطع مدار

   علیرضا محمودی فرد
  28 دی 23:36

139 پرسش 801 پاسخ 6015 امتیاز
برق کار صنعتی درجه 2 یازدهم دوره دوم متوسطه- کاردانش برق صنعتی


در صورتی که نیاز به محکم کاری بیشتری باشد، بجا یا در کنار شستی استپ، برای قطع مدار از چه چیزی میتوان استفاده کرد؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   علیرضا محمودی فرد
  21 تیر 8:13

139 پرسش 801 پاسخ 6015 امتیاز

سلام

برای محکم کاری میتوان از قطعاتی که همانند شستی استپ، تیغه بسته دارند استفاده نمود همانند کلید حالت اضطراری یا لیمیت سوئیچ.
به منظور محکم کاری در قطع برق توسط اپراتور، غالبا از تیغه بسته کلید حالت اضطراری قبل از استپ استفاده میشود تا به محض وقوع ایراد، اپراتور بتواند مدار را قطع کند و مدار هم قطع بماند زیرا با این کلید، عملیات تحریک دائمی خواهد بود مادامی که اپراتور کلید را در جهت عقربه های ساعت نچرخاند.

البته وسایل حفاظتی دیگر همچون فیوزها و کلید محافظ جان و بی متال و... نیز توانایی قطع جریان را دارند و با استفاده از آنها هم میتوان، مسیر عبور جریان را قطع نمود.

موید باشید