لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

قسمت هایی که مکرر سوخته و معیوب میشوند؟

   علیرضا محمودی فرد
  27 دی 23:51

104 پرسش 684 پاسخ 4733 امتیاز
تعمیرکار تلویزیون رنگی دوازدهم دوره دوم متوسطه- کاردانش سیستم‌های صوتی تصویری

بعد از باز کردن اجزای وسایل الکترونیکی معیوب شده و دیدن برد اصلی آنها، اولین چیزهایی که ظن بر سوختن آنها میرود، چه چیزهایی هستند؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.