لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

کنترل سرعت فن های تغذیه برق شهری

   علیرضا محمودی فرد
  27 دی 23:46

104 پرسش 684 پاسخ 4733 امتیاز
برق کار صنعتی درجه 2 یازدهم دوره دوم متوسطه- کاردانش برق صنعتی


تنظیم سرعت فن های تغذیه متناوب که با برق شهری کار میکنند، با چه تجهیزاتی ممکن است؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.