لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

اعداد حک شده روی فازمترها

   علیرضا محمودی فرد
  27 دی 23:46

104 پرسش 684 پاسخ 4733 امتیاز
برق کار صنعتی درجه 2 دهم دوره دوم متوسطه- کاردانش تابلوسازی برق صنعتی


اعداد نوشته شده روی فازمتر بیانگر چه مفاهیمی است؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.